9-thailand   10-thailand  11-thailand  green1  green2  icon6  icon7   thailandboutique  icon9

ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ ภูนาคำ

เรามีนโยบายการดำเนินกิจการตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลจึงจัดตั้ง “แหล่งเรียนรู้ ภูนาคำ”โดยใช้เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแบบยั่งยืนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ภูนาคำ รีสอร์ท อาทิเช่น

 • ทำน้ำยาต่างๆใช้เอง เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น
 • เราปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและพนักงาน มีการจัดการแปลงผักโดยวิธีธรรมชาติ ปลูกดอกไม้ไว้ล่อแมลงผสมเกสรและไล่แมลง ภาคเกษตรของภูนาคำรีสอร์ท มีการเก็บ และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เอง ตามธรรมชาติ
 • มีโครงการ “ทำนา” ให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถทำนาบนผืนนาของพนักงานและชาวบ้านใกล้เคียง
 • ใช้เศษวัสดุจากสวนมาหมักปุ๋ยใช้ในรีสอร์ท ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในภาคเกษตรของเรา
 • เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและพืชสมุนไพร 7 รส
 • มีโรงเพาะเห็ดอินทรีย์ใช้เอง 3 ชนิด คือเห็ดนางฟ้าภูฎาน เห็ดนางรมฮังการีและเห็ดหอม
 • มีเตาเผาถ่านคาร์บอน
 • มีโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
 • เรียนรู้การทำน้ำผักสะทอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นด่านซ้าย
 • มีโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก เป็นต้น

  “เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน และจะกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีบนผืนแผ่นดินของเรา”

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร  (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2 ซอย บางนา-ตราด 40  แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.